hel-en.dk

Hele gennem dialog, gennem at møde dig

Om ID

ID er en fireårig uddannelse. Jeg blev eksamineret ID-psykoterapeut i 2004. Du kan læse om ID-psykoterapeutisk uddannelse her.

ID-psykoterapi er en integrativ og dynamisk psykoterapi, som inddrager både krop, sind og ånd.  Den forener videnskabeligt baseret psykoterapi med et holistisk menneskesyn og den inddrager  metoder fra en række psykoterapeutiske traditioner (kognitive, systemiske, eksistentielle etc.). Jeg inddrager et væld af metoder: kropsarbejde, energiarbejde, drømmearbejde, tegne- og stemmeterapi. Til hver eneste klient finder jeg de mest velegnede metoder.

ID-Psykoterapeut-uddannelsen er blevet evalueret efter de vejledende ministerielle kvalitetskriterier for psykoterapeutisk uddannelse, som blev udarbejdet afsocial-, undervisnings- og sundhedsministerieti 2004 medhøjeste karakter på alle punkter. Blandt andet blev uddannelsens formål, eksamensprocedurer, undervisernes faglige og formidlingsmæssige faglige kompetencer vurderet.

SE OGSÅ BOGEN TRÆDESTEN. FORTÆLLINGER OM ID-PSYKOTERAPI SOM JEG HAR REDIGERET OG VÆRET MED TIL AT SKRIVE. SE: TRAEDESTEN.DK

ID-PF er ID-psykoterapeutforeningen. Jeg er medlem af ID-PF. Du kan læse om ID-PF på www.id-pf.dk. Det som er vigtigt for dig som klient er at foreningen garanterer en etisk forsvarlig terapi, hvor habilitetsregler og tavshedsregler overholdes. Du vil altid kunne klage til foreningen, hvis du føler dig usikker om dit terapiforløb. Foreningen tilbyder desuden også en bred faglig videreuddannelse, som jeg benytter mig flittigt af.

Comments are closed.